Releases

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสานพลังภาคีเครือข่ายจัดระเบียบสายสื่อสารย่านถนนเอกมัย

29 มกราคม 2567


กรุงเทพฯ 29 มกราคม 2567 – ร่วมยกระดับมาตรฐานการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า…ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร นำทีมวิศวกรลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการสนับสนุน การไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการฯ, พร้อมด้วย กรุงเทพมหานคร โดย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการฯ และสำนักงาน กสทช., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งภาคีเครือข่าย เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารย่านถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) ตั้งแต่แยกถนนเพชรบุรี ถึง แยกถนนสุขุมวิท รวมระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยรื้อถอนสายสื่อสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานบนเสาไฟฟ้า และสายสื่อสารที่ไม่ได้ติดตั้งผ่านคอนสายสื่อสารที่ช่วยยึดสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของ MEA เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัย มีทัศนียภาพที่เรียบร้อยสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนสังคมและประเทศ เพื่อเติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของคนไทย โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป