เปิดใจนักสื่อสารด้านความยั่งยืน
กับเรื่องความหลากหลายในทุกมิติของชีวิต จากเด็กที่เติบโตในสองวัฒนธรรม สู่ผู้ริเริ่มส่งเสียงให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร
Latest News
View All