Releases

ทรู คอร์ป เผยวิสัยทัศน์การสร้างองค์กรแห่งอินโนเวชั่น ชูเทคคอมปานีต้นแบบ การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

29 เมษายน 2567


กรุงเทพฯ 29 เมษายน 2567 ในโอกาสครบรอบปีที่ 20 ของการจัดการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”…สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และองค์กรชั้นนำต้นแบบที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีต่างๆ ด้วยผลงานอันโดดเด่นและก่อประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2657 พร้อมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ด้านอินโนเวชั่น ในหัวข้อ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ กับการสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศไทย” ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจกว่า 3 ทศวรรษของทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรได้เป็นผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็คือ “นวัตกรรม” โดยทรู มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับสร้างส่งมอบคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม อีกทั้งยังเดินหน้าสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างตรงใจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดของวงการนวัตกรรมไทย ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและบทพิสูจน์ของทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านอินโนเวชั่นระดับชาติ และเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมผลักดันประเทศสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม”

 

สำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย

  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านเศรษฐกิจ ระดับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

 

#องค์กรนวัตกรรม #ทรูองค์กรแห่งนวัตกรรม #trueinnovation