พิชิต ธันโยดม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร

4 รูปภาพ