นายประเทศ ตันกุรานันท์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

2 รูปภาพ