ฐานพล มานะวุฒิเวช
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด

2 รูปภาพ