Releases

จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การสวนสัตว์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ทรูปลูกปัญญา และภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จ.บุรีรัมย์

20 กุมภาพันธ์ 2567


กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2567 –พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานใน “พิธีปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2567” ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายอรรถ อรุณรัตนพงษ์ หัวหน้าสายงานด้านการจัดการระดับภูมิภาคอีสาน1 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นางสาวรมมุก เพียจันทร์ หัวหน้าโครงการอาวุโส ทรูปลูกปัญญา เป็นตัวแทนเข้าร่วม  พร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยการปล่อยนกกระเรียนครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 12 จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัว ทำให้ขณะนี้มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติแล้วกว่า 168 ตัว ซึ่งนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นนกประจําถิ่นและเป็นนกน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็น 1 ใน 20 สัตว์ป่าสงวนของไทย และเคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติของไทยไปแล้วกว่า 50 ปี

 

 

 

ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้นำนวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุน อาทิ สัญญาณ wifi ติดตั้งบริเวณศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชน นาเฮา ข้าวนกกระเรียนบ้านสวายสอ  อบรมทักษะดิจิทัลการตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ที่เข้าร่วมมอนุรักษ์นกกระเรียนด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของนก จัดศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนพันธุ์ไทยสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ  โดยนำเทคโนโลยีสื่อสารให้สามารถเรียนรู้ในแบบ Real Time ผ่านกล้องและแอปพลิเคชั่น TrueX  รวมถึงรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านต่างๆ ช่องทางของทรู เพื่อสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในวงกว้าง

 

 

 

ขณะเดียวกันองค์การสวนสัตว์ฯ ได้จัดงาน “เทศกาลนกกระเรียน 2567” ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการวาดภาพนกกระเรียน สัมมนาวิชาการด้านการอนุรักษ์นกระเรียนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย อาทิ บูธทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา และ ทรูบุรีรัมย์ บูธสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเทศกาลนกกระเรียนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชุมชน นักเรียน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Related Content