Releases

กระทรวงทรัพยากรฯ ซีพี และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานมอบรางวัล พร้อมเชิญชวนสัมผัสคุณค่าของธรรมชาติและสัตว์ป่า ในนิทรรศการภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2565 – 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 21 เมษายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

05 เมษายน 2567


กรุงเทพฯ 4 เมษายน 2567 – มุ่งมั่นเดินหน้าปลูกจิตสำนึกเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศ สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ผ่านการประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยการดำเนินงานของ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2565 – 2566 พร้อมจัดนิทรรศการภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ประจำปี 2565 และ ปี 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 และผนังโค้งชั้น 3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศในปี 2565 – 2566 มีดังนี้

 

(จากซ้ายไปขวา)  นายสุชาติ เกื้อทาน  นายธีรพงศ์ เพ็ชร์รัตน์  นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน  นายศราวุฒิ ทองเมือง

 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี 2566 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์มีค่า ภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า ได้แก่
นายธีรพงศ์ เพ็ชร์รัตน์ เจ้าของภาพ “ศึกชนช้าง”

 

 

ประจำปี 2565 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์มีค่า ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่
นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน เจ้าของภาพ “More than Dream”

 

 

ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปี 2566 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่ามีคุณ ภาพถ่ายระยะใกล้ ได้แก่
นายศราวุฒิ ทองเมือง เจ้าของภาพ “Hoar Frost”  

 

 

ประจำปี 2565 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่ามีคุณ ภาพทิวทัศน์ ได้แก่
นายสุชาติ เกื้อทาน เจ้าของภาพ “ไออุ่นแห่งขุนเขา” 

 

 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการพิจารณาจากภาพถ่ายที่สื่อความหมายภายใต้แนวคิด ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสัตว์มีค่า กับประเภทป่ามีคุณ และแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งนี้ ในปี 2565 และปี 2566 มีเยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,126 คน รวม 4,041 ภาพ เป็นการตอกย้ำ และสร้างความตระหนัก ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าอันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป

 

 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คู่อยู่คู่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน การปราบปราม การอนุรักษ์ การศึกษาวิจัยการฟื้นฟู การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรเหล่านั้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ได้ดำเนินการอยู่บนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และในปี 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยกระดับความร่วมมือ ขึ้นสู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสถ่ายทอดความงามของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งต่อสู่ประชาชนอีกจำนวนมากทั่วทั้งประเทศได้รับทราบ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ไว้”

 

 ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ โดยได้รับความสนใจจากช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั่วประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้เพราะเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ มุ่งมั่นสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและป่าไม้ในระบบนิเวศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความตระหนัก  ความรัก  ความหวงแหน  เป็นความร่วมมือของประชาชนคนไทยในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2565 – 2566 ผลงานของทุกท่านได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  และตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาแล้วว่า  มีคุณค่าทางศิลปะ และบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติ เพื่อสื่อให้เห็นความหมายของคำว่า ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์อย่างแท้จริง”

 

 

ทั้งนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ได้รับความสนใจจากผู้รักการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก จนได้ภาพที่ชนะการประกวดที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามและทรงคุณค่าซึ่งภาพทั้งหลายเหล่านี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้นำไปเผยแพร่ให้ความรู้ และผลิตเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ รวมถึงสื่อโซเชียลต่าง ๆ  อีกทั้งยังนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพและปฎิทินชุด ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ อีกด้วย และนอกจากนี้ยังได้นำภาพถ่ายอันทรงคุณค่าส่งต่อความงดงามเพื่อปลูกความรู้ ปลูกใจรักธรรมชาติให้กับเยาวชน ประชาชนคนไทย ในคลังความรู้ และสื่อต่างๆ ของทรูปลูกปัญญาอีกด้วย  พร้อมกันนี้ทรูคอร์ปอเรชั่น ได้นำภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากการประกวดฯในปี 2565 และปี 2566 มาจัดนิทรรศการภาพถ่ายบริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 และผนังโค้ง ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 21 เมษายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทรูปลูกปัญญา โทร. 02-858-6378 หรือ Facebook Fanpage : สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ /IG : cp_photocontest หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0-2579-6666 ต่อ 1641-2